Διαγνωστικές συσκευές, πιεσόμετρα, οξύμετρα, συσκευές μέτρησης