Κρέμες και τζελ για βαριά, πρησμένα και κουρασμένα πόδια, για βελτίωση της μικροκυκλοφορίας & των ευρυαγγειών.