Εντατική επανόρθωση του προσώπου για ενήλικες 40+.