Αποτελεσματικός καθαρισμός για τις λιπαρές και με τάση ακμής επιδερμίδες.